Tiến Độ Dự án Sunshine Garden 15-06-2018

Chung cư Sunshine Garden – Cập nhật tiến độ thi công ngày 15/06/2018

Dưới đây là một số hình ảnh thi công dự án. Tòa G1 – G2 và G3 xây phần thô được 80% và đã cất nóc dự án chung cư Sunshine Garden .Tòa G1 xây đến tầng 31 –  Tòa G1 xây đến tầng 31 – Tòa G3 xây đến tầng 31